Termeni și Condiții de Utilizare a website-ului www.ploom.ro

1. Definiții

1.1. Website domeniul web www.ploom.ro și subdomeniile web actuale și cele viitoare ale acestuia (denumit în continuare „Site-ul", „Site”, „Site-ul web”, „Site-ul Ploom” sau „ploom.ro").

1.2. Vânzător /Distribuitor – J.T. INTERNATIONAL (ROMÂNIA) SRL (denumit în continuare JTI/Distribuitorul);

1.3. Cont – secțiunea din Site care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Utilizator/Cumpărător, preferințele acestuia de comunicare, istoricul Cumpărătorului în Site, punctele acumulate în Ploom Club;

1.4. Utilizator – Cumpărător/Consumator;

1.5. Cumpărător / Consumator - persoana fizică rezidentă în România (reședință/domiciliu/rezidență în condițiile legii), în vârstă de minim 18 ani, consumator existent de produse din tutun și/sau țigarete electronice care înregistrează din România un Cont pe Site și efectuează o Comandă sau beneficiază de Ploom Club;

1.6. Comandă – Formular electronic inițiat de Utilizator numai prin intermediul Site-ului reprezentând forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa Produsele disponibile la vânzare pe Site;

1.7. Conținut – reprezintă:

 • Toate informațiile/ Secțiunile de pe Site care pot fi vizitate și vizualizate; 
 • Conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor/ Utilizatorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • Orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului/ Utilizatorului, utilizând detaliile de contact ale Cumpărătorului/ Utilizatorului;
 • Informații legate de Produsele și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • Date referitoare la Vânzător sau alte date de identificare ale acestuia.

1.8. Program de loialitate / „Ploom Club”- Secțiune în Site și un set de reguli, condiții și beneficii, având scopul de a recompensa fidelitatea Consumatorilor față de Produsele comercializate de JTI. Programul poate include, dar nu se limitează la: acordarea pe Site de puncte, reduceri, premii, cupoane sau orice alte avantaje stabilite de JTI. Detaliile complete, inclusiv modalitățile de acumulare puncte și folosire a recompenselor, vor fi specificate pe platforma Ploom Club, accesibilă in Site prin intermediul căreia se desfășoară Programul de Loialitate.

1.9. Document sau Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului – Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului.

1.10. Produsele – orice produse comercializate de JTI pe Site în România din categoriile: dispozitive de încălzit tutunul, rezerve cu tutun de încălzit, accesorii și produse indispensabile utilizării normale a produselor anterior menționate.

 

2. Condițiii de utilizare a site-ului Ploom.ro

Site-ul este supus tuturor termenilor și condițiilor („Termenii și Condiții de utilizare Site") descrise mai jos. 

Site-ul web precum și toate subdomeniile actuale sau viitoare ale acestuia sunt deținute de J.T. INTERNATIONAL (ROMÂNIA) SRL, cu sediul social în B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, București, Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/17588/1993, Cod unic de înregistrare 5110535, telefon 021 204 3111, email [email protected].

Site-ul, comercializarea Produselor, ofertele, avantajele și Programul de loialitate/ Ploom Club  în cadrul Site-ului, sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice care confirma la data accesării Site-ului explicit ca au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți, calitatea de consumatori existenți de produse din tutun și/sau țigarete electronice și că sunt rezidente în România (au domiciliul, reşedinţa sau rezidența în România). Utilizatorii trebuie să deţină Buletin/Carte de identitate/documente eliberate de autorităţile statului român care să ateste rezidenţa pe teritoriul României, conform cadrului legal aplicabil.

Comenzile și accesul la oferte, la Programul de loialitate/ Ploom Club sunt accesibile Consumatorilor cu Cont.

Site-ul nu este destinat să fie utilizat decât din România, nu este destinat persoanelor fizice care nu îndeplinesc condițiile descrise mai sus și/sau persoanelor fizice care îl accesează din afara României.

Site-ul nu este destinat persoanelor juridice, acestea pot contacta JTI pentru achiziții și detalii la adresa [email protected]

 

3. Înregistrarea unui Cont de Utilizator

3.1. Crearea unui Cont 

Orice persoană fizică care îndeplinește condițiile descrise la punctul 2 de mai sus poate să-și creeze Cont pe www.ploom.ro, aceasta creare de Cont fiind disponibilă în următoarele variante:

3.2.1.Un Utilizator completează formularul de înregistrare disponibil pe Site cu date reale cu privire la care poate dovedi ca îi aparțin urmând pașii:

i. Completarea unei adrese valide/valabile de e-mail;

ii. Validarea respectivei adrese de e-mail prin utilizarea codului primit pe respectivul e-mail;

iii. Configurarea parolei;

iv. Completarea următoarelor date obligatorii:

 • Nume
 • Prenume
 • Data Nașterii
 • Număr de telefon valid/valabil

v. După completarea numărului de telefon, utilizatorul va trebui sa îl valideze prin utilizarea codul primit prin SMS.

vi. Va confirma ca a fost informat cu privire la Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal și va accepta „Termenii și condițiile de Utilizare” a site-ului.

vii. Va avea posibilitatea de a alege dacă dorește să fie contactat în scop de marketing prin email, sms și poștă și pentru studii de cercetare de piață.

 

3.2.2. În baza acordului Utilizatorului pentru „creare Cont” în urma interacțiunii cu un reprezentant / colaborator JTI / angajaților din unitățile comerciale partenere JTI.

i. Utilizatorul va furniza următoarele date obligatorii:

 • Nume
 • Prenume
 • Data Nașterii
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail valid / valabila
 • Număr de telefon valid/valabila

ii. După furnizarea informațiilor, Utilizatorul va primi un e-mail unde i se solicita să își dea acordul pentru crearea automată a Contului.

iii. După crearea Contului acesta va primi un e-mail cu un link care îl va redirecționa către Site unde va avea posibilitatea să își reseteze parola.

 

3.2. Dupa ce și-a creat Cont, accesarea Site-ului se poate realiza prin autentificarea Utilizatorului în baza combinației formate din adresa de e-mail și parolă.

3.3. Detalii referitoare la utilizarea Contul, modificarea datelor și ștergerea Contului

3.1.1. Un Consumator/ Cumpărător persoana fizica poate deține un singur Cont individual.

3.1.2. Un Cont se identifică prin asocierea unică: adresa de e-mail și număr de telefon care aparțin unui Consumator (care poate dovedi ca îi aparțin).

3.1.3. Modificarea datelor unui Cont

Modificarea datelor precum: Nume, Prenume, Data Nașterii, se poate realiza de Utilizator doar prin apelarea Infoline la  numărul de telefon 0800 008 811, de luni până vineri între orele 08:00- 22:00, sâmbătă și duminică între orele 10:00 – 18:00. Modificarea datelor prin Infoline se va putea face numai în cazuri justificate/ întemeiate cu condiția oferirii și prezentării tuturor datelor/ documentelor, în forma cerută la Infoline, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare. Infoline-ul va efectua modificările cerute în termen de 7 zile de la primirea tuturor datelor/documentelor cerute.

3.1.4. Modificarea informațiilor referitoare la acordurile de marketing și studii de cercetare de piață / preferințele de transmitere a comunicărilor  comerciale/marketing sau efectuarea de cercetare/ studii de piață de către JTI și a informațiilor cu privire la adresele de livrare a Produselor poate fi efectuată online de către Utilizator din sectiunea „Contul meu”.

3.1.5. Pentru modificarea numărului de telefon și/sau a adresei de e-mail consumatorul adult fumător trebuie să își șteargă Contul existent și să își creeze un nou Cont urmând pașii descriși la 3.1. După crearea Contului, în mod obligatoriu acesta trebuie să își șteargă contul creat cu numărul și adresa de e-mail vechi deoarece un Utilizator poate deține doar un Cont pe Site, neputând utiliza mai multe Conturi pe Site chiar dacă poate dovedi că anumite date (e.g. email și telefon) îi aparțin sau alte conturi de pe alte platforme care nu au legătură cu Site-ul, fie ele și ale JTI (e.g. contul creat pentru participare la campaniile promoționale pentru țigarete create în platoforma Mypass).

3.1.6. Dacă se constată că un Utilizator a creat sau a determinat crearea unui număr mai mare de un Cont, pe orice cale (de ex. prin furnizarea mai multor numere de telefon și/sau a unor date de identificare diferite, etc.) pentru a beneficia de oferte/programe sau pentru a putea depăși limita maximă de achiziție Produse de pe Site (stabilită conform Termenilor și condițiilor de comercializare), JTI își rezervă dreptul de a întreprinde orice măsuri, de a efectua orice verificări (inclusiv de a solicita furnizarea de dovezi suplimentare de către persoana suspectă, de ex., declarații de confirmare expresă a unor situații de fapt și de drept, etc.) pentru cercetarea situației și de a bloca toate Conturile astfel create și accesul la Site. Utilizatorii care sunt considerați de Organizator a fi fraudat sau suspecți de fraudă, nu vor mai putea accesa Site-ul. În plus, JTI poate folosi toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru cercetarea, sancționarea și recuperarea prejudiciilor cauzate. 

În termen de 15 (cincisprezece) zile de la data notificării Utilizatorului unui Cont cu privire la blocarea Contului pentru motiv / suspiciune de fraudă, acesta poate contacta serviciul de asistență Ploom în vederea efectuării unor verificări suplimentare cu privire la blocarea Contului. Dacă, în urma acestor verificări suplimentare, se constată că Utilizatorul în cauza nu a încălcat prevederile prezentului document, Contul său va fi reactivat, cu posibilitatea accesării cu drepturi depline a Site-ului. 

După expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai lua în considerare nicio solicitare/corespondență în legătură cu blocarea Contului în cauză, în afară de cazul în care titularul Contului dovedește intervenția unui caz de forță majoră sau a culpei Organizatorului care l-au împiedicat să contacteze serviciul Infoline (în aceste din urmă cazuri, Utilizatorul va fi repus în termenul de 15 (cincisprezece) zile sus-menționat).

3.1.7. Ștergere Cont

Pentru a șterge un Cont, Utilizatorul va accesa secțiunea "Informațiile Contului" din meniul „Contul Meu” al site-ului , și va selecta opțiunea " Șterge contul Ploom ".

Utilizatorul este responsabil pentru orice informație sau conținut asociat Contului său înainte de solicitarea de ștergere. JTI nu va putea recupera aceste date după efectuarea ștergerii.

Procesul de ștergere a Contului va fi realizata în conformitate cu Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal și cu cerințele legale aplicabile. Ștergerea Contului nu echivalează cu ștergerea tuturor datelor cu caracter personal ale Utilizatorului pentru toate scopurile de prelucrare, ci ștergerea datelor aferente și a Contului înregistrat pe Site-ul Ploom.

 

4. Înregistrarea dispozitivului Ploom

4.1. Prin înregistrarea dispozitivului pe Site, Utilizatorul confirmă că furnizează informații corecte, complete și actuale cu privire la dispozitivul său conform documentelor însoțitoare ale Produsului. Acestea se refera la numărul de serie al dispozitivului, codul înscris pe  ghidul de utilizare din cutia dispozitivului și alte detalii solicitate în formularul de înregistrare dispozitiv de pe Site.

4.2. Înregistrarea dispozitivului Ploom X Advanced în Cont pe Site și acordarea beneficiilor

4.2.1. Înregistrarea dispozitivului Ploom X Advanced în Contul Utilizatorului atribuie beneficii suplimentare: 3 pachete de rezerve cu tutun de încălzit gratuite, 6 luni de garanție extinsa pentru dispozitiv, 300 de puncte de loialitate în platforma Ploom Club de pe website conform secțiune Regulament Ploom Club.

4.2.2. Înregistrarea dispozitivului se poate efectua direct de către Consumatori, de catre JTI dar și prin intermediul partenerilor JTI, cu acordul Consumatorului.

 

4.2.2.1. Înregistrarea dispozitivului pe Site de către Consumator

 • Consumatorul trebuie să devină Utilizator al Site-ului (să-și creeze Cont) 
 • Utilizatorul trebuie sa introducă codul unic de înregistrare al dispozitivului (neînregistrat deja) de pe ghidul de utilizare din cutia dispozitivului astfel:
 • în secțiunea „Dispozitivele mele” din „Contul meu”, introducând codul unic de înregistrare al dispozitivului (de pe ghidul de utilizare) în câmpul dedicat și apăsând butonul „Înregistrează un dispozitiv nou”;
 • în ultimul pas din procesul de creare Cont, introducând codul unic de înregistrare al dispozitivului (de pe ghidul de utilizare) în câmpul dedicat și apăsând butonul „Înregistrează dispozitiv” 

Codul de înregistrare al dispozitivului este validat de sistem și ulterior sunt atribuite beneficiile:

 • 300 de puncte de loialitate Ploom Club sunt atribuite automat contului utilizatorului
 • înregistrarea automată a garanției extinse de 6 luni în sistemele JTI
 • revendicarea celor 3 pachete de rezerve cu tutun de încălzit;
 • Utilizatorul primește un SMS cu un link;
 • Utilizatorul accesează link-ul, validează că este rezident în România, adult, consumator existent de produse din tutun și/sau țigarete electronice;
 • Utilizatorul trebuie să-și introducă numărul de telefon pentru a fi validat;

Utilizatorul poate alege cum să intre în posesia pachetelor de rezerve Sobranie sticks:

 • cod de reducere reprezentând contravaloarea  a trei pachete ce poate fi folosit ulterior în procesul de Comanda de pe Site, codul fiind limitat exclusiv la pachetele individuale de rezerve cu tutun de încălzit Sobranie Sticks; codul de reducere va fi afișat în pagina din link dar va fi trimis și prin intermediul unui email, la adresa de email folosita pentru crearea Contului;
 • revendicare pachete de rezerve cu tutun de încălzit Sobranie sticks din magazinele fizice partenere, lista va fi disponibilă consumatorilor pe link-ul accesat; consumatorul va primi prin SMS un cod unic de revendicare cu care trebuie să se prezinte în magazinele fizice partenere. 

Consumatorii care înregistrează dispozitivul și aleg să revendice pachetele de rezerve cu tutun de încălzit din magazinele fizice vor putea intra în posesia celor două pachete de Sobranie sticks, la alegere, în limita stocului disponibil, dacă vor parcurge pașii de mai jos:

 • vor merge într-un magazin partener Tabac Xpress (Xpress & Xtime) sau LS Travel Retail (Inmedio, HUB Convenience, Relay, 1 Minute, So Coffee), în perioada Programului promotional (02.10.2023-01.06.2024);
 • vor prezenta personalului de vânzări din magazinele partenere Codul de revendicare primit prin SMS;
 • reprezentanții de vânzări din magazinele partenere înregistrează Codul de revendicare în aplicația de participare;

După verificarea descrisă mai sus, reprezentanții de vânzări vor proceda după cum urmează:

 • în situația în care Codul unic de revendicare este corect și nu s-a făcut deja revendicarea pachetelor de Sobranie sticks, vor oferi Consumatorului pachetele Sobranie Sticks la alegere, în limita stocului disponibil de pachete de rezerve Sobranie sticks din magazin;
 • în situația în care Codul unic de revendicare nu este corect sau s-a făcut deja revendicarea pachetelor de Sobranie sticks, vor informa  Consumatorul în mod corespunzător și nu vor acorda pachetele de Sobranie sticks.

La solicitarea reprezentantului de vânzări din magazin, Consumatorul va prezenta actul de identitate (ex: CI) / documentul eliberat de către autoritățile statului român care atestă rezidența permanentă pe teritoriul României: carte de rezidență permanentă/ permis de ședere permanentă etc., în vederea verificării îndeplinirii condiției de vârstă pentru a beneficia de Produsul oferit de JTI.

Un Cod unic de revendicare se poate înregistra în programul informatic, de către reprezentanții de vânzări, o singura dată, în oricare unitate comercială parteneră. Codurile unice de revendicare își vor pierde valabilitatea după data limită de revendicare alocată fiecărui Consumator.  

Un consumator nu va intra în posesia premiului constând în Pachete Sobranie Sticks, în oricare dintre cazurile de mai jos:

 • Nu se prezintă pentru a revendica pachetele în unul dintre magazinele partenere Tabac Xpress (Xpress & Xtime) sau LS Travel Retail (Inmedio, HUB Convenience, Relay, 1 Minute, So Coffee) până la data limită de revendicare alocată și primită prin SMS;
 • Refuză să facă dovada îndeplinirii condiției de vârstă, la solicitarea personalului din magazinele partenere (în cazul în care personalul respectiv are suspiciuni cu privire la vârsta Consumatorului și a solicitat acestuia să prezinte CI/ documente eliberate de autoritățile statului roman care atestă rezidența permanentă pe teritoriul României, conform cadrului legal aplicabil: carte de rezidență permanentă, permis de ședere permanentă, etc / alt document care face dovada îndeplinirii condiției de vârstă; 
 • Refuză să prezinte personalului magazinelor partenere Codul unic de revendicare, în vederea înregistrării acestuia în programul informatic, așa cum este menționat mai sus;
 • Codul de revendicare nu este corect / s-a făcut deja revendicarea premiului.

 

JTI nu își asumă răspunderea pentru lipsa stocului de Pachete Sobranie Sticks, în magazinele partenere Tabac Xpress (Xpress & Xtime) sau LS Travel Retail (Inmedio, HUB Convenience, Relay, 1 Minute, So Coffee) sau pentru întârzierea alimentării stocului de către magazin. În cazul în care în magazinul partener din care Consumatorul dorește să își revendice premiul nu exista stoc disponibil, acesta poate suna la Asistență Ploom, urmând să primească un răspuns în maximum 7 zile lucrătoare cu privire la alte magazine partenere de unde își poate ridica premiul ori cu privire la data realimentării cu premii a magazinului partener fără disponibilitate de stoc. Lista magazinelor de unde își poate revendica cele 3 pachete de Sobranie sticks este disponibilă aici_https://registration.ploom.ro/listalocatii

 

4.2.2.2. Înregistrarea dispozitivului de către JTI în Site, cu acordul Consumatorului

4.2.2.2.1. În cazul achizițiilor de la JTI de pe Site:

 • Utilizatorul trebuie sa achiziționeze oferta „Starter kit Ploom X Advanced cu înregistrarea dispozitivului”, bifând în prealabil acordul pentru înregistrarea dispozitivului direct în contul său de către JTI. 
 • Înregistrarea dispozitivului se face în cadrul serviciul de coletare și pregătire pentru livrare a Produsului.

Atribuire beneficii:

 • 300 de puncte de loialitate Ploom Club sunt atribuite automat Contului Utilizatorului 
 • înregistrarea automată a  garanției extinse de 6 luni pentru dispozitivul Ploom;
 • livrarea celor 3 pachete de rezerve cu tutun de încălzit Sobranie Sticks împreună cu Comanda.

 

4.2.2.3. În cazul achizițiilor de la partenerii JTI fizic din magazinele acestora

 • Consumatorul trebuie să achiziționeze produsul Starter kit (1x dispozitiv Ploom X Advanced și 3x pachete de rezerve cu tutun de încălzit) și sa fie de acord cu înregistrarea dispozitivului de JTI;
 • Este verificată eligibilitatea Consumatorului (dacă consumatorul are Cont pe Site sau nu) prin introducerea numărului său de telefon în sistemul JTI; 

Dacă Consumatorul nu deține Cont pe Site, cu acordul sau, partenerul JTI inițiază procesul de creare cont introducând-se în sistemul JTI următoarele date:

 • nume 
 • prenume
 • data nașterii
 • adresa de e-mail  
 • Consumatorul va primi un email prin intermediul căruia trebuie să-și exprime acordul pentru crearea contului apăsând butonul "De acord!” după acordul consumatorului, acesta va primi un email de resetare a parolei, pentru a finaliza procesul de creare cont pe Site.
 • Partenerul JTI scanează codul unic de pe cutia dispozitivului și JTI atribuie codul de înregistrare dispozitiv în contul consumatorului 

Atribuire beneficii:

 • 300 de puncte de loialitate Ploom Club sunt atribuite automat de către JTI contului utilizatorului 
 • înregistrarea automată a  garanției extinse de 6 luni în sistemele JTI
 • cele 3 pachete de rezerve cu tutun de încălzit Sobranie sticks sunt acordate de către partenerul JTI.

Daca Consumatorul are deja Cont creat pe Site (informație validată de sistemul JTI în urma introducerii numărului de telefon al Consumatorului), se va trece direct la pasul menționat la pasul „ Partenerul JTI scanează codul unic de pe cutia dispozitivului și JTI atribuie codul de înregistrare dispozitiv în contul consumatorului”.

Beneficiile suplimentare acordate în urma înregistrării dispozitivului Ploom X Advanced se aplică pentru fiecare dispozitiv înregistrat în Contul Utilizatorului. 

 

4.3. JTI își rezervă dreptul de a modifica sau de a opri acordarea beneficiilor de pe Site, fără notificare în prealabil, dar se asigură că va actualiza prezentul document și informațiile din Site. 

 

5. Ploom Club

Programul de loialitate/ Ploom Club se desfășoară prin intermediul Site-ului ploom.ro, în secțiunea Ploom Club în perioada menționată în Regulile/Regulamentul de participare. Pentru a fi membru în Ploom Club/obține beneficii, Utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarea condiție: să dețină Cont activ pe website-ul ploom.ro. Utilizatorul va putea accesa şi se va putea autentifica în cadrul Ploom Club utilizând userul și parola stabilite anterior la crearea şi activarea Contului său pe Site. Un Utilizator care nu are Cont creat nu va putea participa activ pentru a obține beneficiile, dar va avea acces limitat la Conținutul din Site. Achizițiile de Produse de pe Site le pot aduce automat beneficii Utilizatorilor prin acumulare de 300 de puncte de loialitate în cadrul Ploom Club. Regulile Ploom Club și toate informațiile necesare se găsesc în Regulamentul de participare Ploom Club accesibil aici.

 

6. Dreptul de proprietate intelectuală

6.2. Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea sau acordarea unei licențe, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel intenționat/decis de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.

6.3. Persoanele care accesează Site-ul sunt de acord să nu reproducă, traducă sau să utilizeze informațiile publicate pe Site în alte scopuri decât cele personale. Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor din Site, precum și realizarea de legături (link-uri) către acesta, fără acordul prealabil al Vânzătorului, acordă Vânzătorului dreptul să facă uz de toate prerogativele sale și de a se adresa organelor competente pentru sancționarea acestor fapte. Persoana care își bazează deciziile sau acțiunile pe informațiile conținute în Site își asumă integral răspunderea pentru eventualele prejudicii suferite sau cauzate terților.

 

7. Răspundere. Alte prevederi

7.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor sale de Cont (user și parolă), pentru gestionarea accesării Contului și în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

7.3. Ulterior creării Contului, fiecare accesare a Site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor de utilizare Site și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și condițiilor de utilizare Site.

7.4. Prezentul document poate fi modificat oricând de către Vânzător, acesta fiind opozabil Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării sale în Site.

7.5. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru buna funcționare a Site-ului, compatibilitatea acestuia cu calculatorul sau echipamentele folosite de Utilizatori pentru acces și utilizare a Site-ului, absența defectelor, virușilor sau a altor deficiențe ale Site-ului sau server-ului, nici pentru întreruperi, pierderi de date sau prejudicii aduse sistemului informatic al Utilizatorilor, precum și nici pentru eventualele prejudicii sau beneficii nerealizate care ar putea rezulta din întreruperea accesului Utilizatorului la Site, deficiențe tehnice care conduc la incapacitatea de a utiliza Site-ul, de a accesa o ofertă, de a participa la un program/promoție sau de a plasa/finaliza Comenzi pentru Produse.

7.6. În măsura în care Site-ul conține link-uri sau redirecționări către site-uri ale terțelor părți (cum ar fi - fără a se limita la- procesatorul de servicii de plată online), care nu sunt operate de Vânzător, Vânzătorul nu este responsabil pentru conținutul sau respectarea dispozițiilor legale legate de respectivele site-uri sau terțele părți care le operează.

7.7. Deoarece acest document este un document general, el se completează cu prevederile celorlate Secțiuni sau documente afișate pe Site. În cazul în care există neconcordanțe sau diferențe între acest document și celelalte, vor prevala documentele specifice (e.g. Termenii și condițiile de comercializare pentru comenzi, oferte, retur, garanții, orice aspecte care țin de comercializarea Produselor, Regulile Ploom Club dacă acestea vor fi afișate separat în Secțiunea Ploom Club etc.) și vor fi luate în considerare informațiile esențiale de pe Site.

 

8. Contact

Utilizatorii pot gestiona conturile și modalitatea de comunicare cu JTI în secțiunile dedicate de pe Site. În plus, orice Utilizator al Site-ului poate contacta JTI prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected] sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811.

Pentru a accesa site-ul nostru și pentru a afla mai multe informații despre Ploom, este necesar să fii adult, consumator existent de produse din tutun și/sau țigarete electronice, rezident în România. Te informăm că produsul Ploom nu e lipsit de riscuri și cauzează dependență.

Te rugăm să confirmi că ai peste 18 ani și ești consumator existent de produse din tutun și/sau țigarete electronice

Confirmă