Politica privind confidențialitatea și protectia datelor cu caracter personal

A. Aspecte generale. Scopul politicii

1.1. J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL – JTI (cu sediul social în București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, 9-9A) care distribuie pe piața din România mărcile de țigarete Winston, Sobranie, Camel, Winchester, Benson & Hedges, LD, produse din categoria produselor de încălzit tutunul și accesorii ale acestora marca Ploom,  precum și rezerve cu tutun de încălzit Sobranie sticks for Ploom,  consideră confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal (“Datele”) o componentă esențială în desfasurarea activitatii sale.

1.2. Aceasta politica și masurile de protectie a Datelor urmăresc prelucrarea Datelor în mod responsabil, în conformitate cu scopurile declarate, cu dispozitiile legale naționale și europene privind protectia Datelor (precum dar fără a se limita la Legea 506/2004 și Regulamentul 679/2016 - GDPR), inclusiv cu asigurarea confidențialitătii, integrității, disponibilității și securității Datelor.

1.3. Datele dvs. prelucrate în legătura cu comercializarea și promovarea produselor purtând marca Ploom și a rezervelor cu tutun de încălzit Sobranie sticks, conform prezentului document sunt stocate în principal pe servere din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European  și în anumite cazuri în Statele Unite ale Americii . Atunci când datele sunt stocate în afara SEE sau în țări cărora nu li s-a recunoscut un grad de protecție adecvat de Comîșia Europeana, vor fi respectate toate prevederile legale în vigoare, iar transferurile de date se vor efectua cu respectarea tuturor obligațiilor legale de către părți. Aplicațiile utilizate sunt găzduite pe servere din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European / Statele Unite ale Americii . Mai multe detalii se pot găsi în capitolul “Destinatari sau categoriile de destinatari”.

1.4. Politica detaliază Principiile ce stau la baza prelucrării Datelor în legătură cu activitățile descrise la 1.3. de mai sus, Scopurile și Temeiurile juridice ale prelucrării Datelor și perioada de păstrare a Datelor, Categoriile de Persoane vizate și de Date, Categoriile de destinatari cărora le vor fi dezvăluite Datele, Drepturile persoanelor vizate și modalitățile de exercitare a drepturilor, Securitatea Datelor, Măsuri tehnice și organizatorice.

 

B. Principii de prelucrare a datelor

1.5. Datele vor fi:

1.5.1. Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.

1.5.2. Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime.

1.5.3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării.

1.5.4. Exacte și, acolo unde este necesar, actualizate, astfel încât Datele incorecte să fie șterse sau corectate fără întârziere.

1.5.5. Păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate pe o perioadă care nu depășește perioada pentru care Datele sunt necesare îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

1.5.6. Păstrate într-o formă care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare (a se vedea Secțiunea “Securitatea Datelor. Măsuri tehnice și organizatorice”).

 

C. Scopurile, temeiurile juridice ale prelucrării datelor și durata de păstrare a datelor

1.6. JTI colectează date cu caracter personal de la consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice pentru următoarele scopuri:

1. Încheierea și  executarea contractului la distanță dîntre JTI și consumatorii  adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice care accesează website-ul www.ploom.ro și care doresc să achiziționeze produsele din portofoliul JTI disponibile pe website-ul www.ploom.ro și participarea efectivă a consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice la campanii promoționale organizate pentru produsele Ploom sau rezervele cu tutun de încălzit Sobranie sticks for Ploom. 

Acest scop implică crearea unui cont pe site-ul www.ploom.ro în vederea efectuării de cumpărături /achiziții și include și orice prelucrare legată de asigurarea serviciului de suport și asistența consumatorilor existenți de produse din tutun și țigarete electronice, pentru orice tip de întrebări, probleme sau dispute apărute în derularea contractului la distanță (procesele de cumpărare, livrare, returnare sau înlocuire a produselor, garanție, acordare puncte și beneficii în Ploom Club/Programul de loialitate) sau a altor activități promoționale la care participă, indiferent de modalitatea de contact aleasă de consumator  (Apel telefonic/e-mail/poștă/chat) precum  și îmbunătățirea continuă a acestuia. 

 • Temei juridic: art. 6 alin 1 lit b, c și f din Regulamentul 679/2016: încheierea unui contract cu consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice, asigurarea participării acestora la campaniile promoționale / Ploom Club, îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin cu privire la încheierea și executarea contractului la distanță, oferirea unor beneficii / premii consumatorilor existenți adulți utilizatori de produse din tutun și țigarete electronice și de suport și asistență cu privire la cele de mai sus.
 • Durata de păstrare: Datele vor fi păstrate timp de maxim 3 ani  calculați începând cu data ultimei interacțiuni a consumatorului adult existent de produse din tutun și țigarete electronice cu JTI, fie pe site-ul www.ploom.ro, fie prin contactul cu Brand Ambasadoarele/Ambasadorii. Ca excepție, dacă există reclamații legate de procesele de cumpărare, livrare, returnare, înlocuire sau derularea campaniilor promoționale/ Ploom Club/ Program de loialitate, perioada de 3 ani se va calcula începând cu data la care a fost incheiată/ soluționată ultima reclamație/sesizare.

2. Justificarea din punct de vedere fiscal a acordării premiilor/beneficiilor către consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice câștigători ai campaniilor promoționale desfășurate pentru produsele din portofoliul JTI/beneficiari ai avantajelor / cadourilor Programului de loialitate Ploom Club și declararea către autoritățile fiscale, inclusiv reținerea la sursă a impozitului pe veniturile din premii cu o valoare mai mare de 600 de lei.

 • Temei juridic: art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul 679/2016: îndeplinirea obligațiilor JTI ce îi revin în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.
 • Durata de PĂSTRARE: 10 ani de la data de 1 iulie a anului imediat următor anului în care s-a acordat premiul/ beneficiul sau, după caz, s-a declarat impozitul pe venit la autoritățile fiscale.

3. Marketing - transmiterea de comunicări comerciale către consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice participanți la campaniile promoționale derulate de JTI pentru produsele din portofoliul sau, în funcție de mijloacele de comunicare selectate de aceștia: telefon, email, adresa poștală, inclusiv pe baza profilurilor create în funcție de: preferințele acestora, frecvența de accesare a website-ului, frecvența de participare la campaniile promoționale, momentul participării la o campanie promoțională, preferințele de consum, împreună cu informațiile colectate despre preferințele altor consumatori din aceeași zonă demografică; se vor utiliza Date pentru a vă transmite sugestii cu privire la alte produse și servicii despre care consideram că se potrivesc cel mai bine stilului dvs. și de care credem că veți fi interesat.

 • Temei juridic: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul 679/2016: consimțământul liber exprimat pentru fiecare mijloc de comunicare (telefon, email, adresa poștală) și dublu confirmat conform formularului sau a contului creat în site-ul www.ploom.ro și a preferințelor de comunicare bifate ca fiind active.
 • Durata de PĂSTRARE: 2 ani de la data exprimării acordului de a primi comunicări comerciale.

4. Cercetare / studii de piață cu privire la consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice înregistrați pe www.ploom.ro sau participanți la alte campanii promoționale derulate de JTI pentru produsele din portofoliul său.

 • Temei juridic: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul 679/2016: consimțământul liber exprimat.
 • Durata de PĂSTRARE: 2 ani de la data exprimării acordului de a participa la cercetare / studii de piață.

5. Prevenirea, identificarea și sancționarea acelor consumatori adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice care, prin nerespectarea prevederilor regulilor din Termenii și condițiile de utilizare Site www.ploom.ro, din Termenii și condițiile de comercializare produse pe www.ploom.ro, ale regulamentului Ploom Club sau ale altor regulamente de participare la campanii promoționale/ reguli de participare la oferte comerciale, încearcă sa își creeze conturi multiple sau conturi cu date false/incorecte pe site-ul www.ploom.ro în vederea obținerii în mod fraudulos de beneficii în detrimentul consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice care acționează în mod corect și cu respectarea întocmai a prevederilor regulamentelor campaniilor promoționale a termenilor și condițiilor de utilizare a www.ploom.ro, a termenilor și condițiilor de comercializare a produselor prin intermediul www.ploom.ro, precum și asigurarea acurateței și corectitudinii datelor consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice din baza de date a JTI (aceasta include dar fără se limita la: verificarea corectitudinii datelor consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice care își creează Cont în site-ul www.ploom.ro) 

 • Temei juridic: art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul 679/2016: interesul legitim de a asigura: 1. respectarea Termenilor și de utilizare a www.ploom.ro, a Termenilor și condițiilor de comercializare a produselor prin intermediul www.ploom.ro, a regulamentelor campaniilor promoționale, un comportament corect și licit al consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice și o baza de date cu caracter personal ale consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice, actuală și corectă; 2. monitorizarea traficului și a utilizării corecte a Site-ului și a platformelor puse la dispozitie de JTI pentru a detecta și a preveni fraude sau abuzuri ale Utilizatorilor Site-ului www.ploom.ro în utilizarea acestuia și accesarea beneficiilor oferite pe Site, inclusib în Ploom Club.
 • Durata de păstrare: 3 ani pentru Datele corecte și actualizate, aferente Contului creat de consumator în Www.ploom.ro/MyPass, respectiv 180 de zile pentru datele din copia actului / cărții de identitate solicitată pentru verificări în condiții excepționale, și respectiv 2 ani pentru datele necesare monitorizării traficului și a utilizării Site-ului a platformelor puse la dispoziție de JTI pentru  a detecta și a preveni fraude sau abuzuri ale Utilizatorilor Site-ului www.ploom.ro, de la data ultimei accesări.

În mod excepțional, JTI va putea păstra Datele pentru o perioadă care depășește duratele descrise mai sus, în cazul în care va fi necesar ca acestea sa fie utilizate în scopul îndeplinirii unor activități judiciare,  în cadrul unui litigiu sau unui dosar, pe perioada expres prevăzută de lege sau dispusă de autorități sau în cazul în care în care legea nu prevede / autoritatea nu dispune, pe o perioada de maxim 10 ani de la data sesizării / declanșării litigiului /situației conflictuale. 

La expirarea duratelor de păstrare a Datelor/scop, JTI va șterge Datele care ar putea permite identificarea consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice (nume, prenume, data nașterii, sexul, numărul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, IP, copie act / carte de identitate), urmând a folosi, în mod anonimizat, restul datelor agregate (oraș, județ, marca și varianta de produs preferată, comenzi, identificator validare consumator) pentru a efectua analize statistice.

Identificatorul validare consumator   este o cheie ireversibilă  creată în baza următoarelor Date de pe actul / cartea de identitate: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii (județ și localitate) și sex. Pe baza acestui identificator nu se pot recrea Datele consumatorului.

 

D. Categoriile de persoane vizate și de date prelucrate

1.7. Persoane vizate: consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice care cumpăra produsele JTI de pe site-ul www.ploom.ro, care participă la campaniile promoționale / Programul de loialitate / Ploom Club derulate pentru produsele din portofoliul JTI care își creează conturi / completează formulare de participare la campaniile promoționale derulate pentru produsele din portofoliul JTI (pe website – urile dedicate – prin crearea unui cont în site-ul Www.ploom.ro, în Platforma MyPass sau prin intermediul Brand Ambasadoarelor / Ambasadorilor / Coaches / Personal Trade din unitățile comerciale) sau care transmit sesizări cu privire la participare pe website-uri sau prin intermediul mijloacelor comunicate în regulamentele campaniilor promoționale, a Termenilor și condițiilor de utilizare a www.ploom.ro, a Termenilor și condițiilor de comercializare a produselor prin intermediul www.ploom.ro, a Programului de loialitate/ Ploom Club.

 

1.8. Categoriile de Date colectate în funcție de scop:

Pentru scopul de la art. 1.6. pct 1:

Date: Nume și prenume, Data nașterii, Sex, Număr de telefon, Adresa de domiciliu, preferințe: Marca și varianta de produs preferaă și, opțional, marca și varianta de produs ocazională (alta decât cea preferată, cea pe care o consumă ocazional), alte date oferite de consumatorul adult în cazul sesizărilor/contactării Serviciului de suport și asistență. Suplimentar față de Datele descrise mai sus, vor fi obținute și alte informații precum: seria dispozitivului, coduri din pachete, premiile câștigate, unitatea comercială de unde s-a ridicat premiul câștigat/pachetele de rezerve cu tutun de încălzit, adresa de livrare a comenzilor /premiului câștigat sau adresa IP de unde consumatorul a accesat website-urile campaniilor promoționale sau site-ului www.ploom.ro. Înregistrarea convorbirilor telefonice intre consumatorii adulți și operatorii serviciilor de suport, conținutul e-mail-urilor trimise de consumator, copia digitală a scrisorilor venite de la consumatori pe adresa de contact precum și discuția interactivă între consumator și operatorul serviciului Infoline prin intermediul chat-ului.

Pentru scopul de la art 1.6. pct. 2:

Date: Nume și prenume, Data nașterii, Sex, Număr de telefon, Adresa de domiciliu, codurile de participare, premiile câștigate, CNP și serie CI (pe baza de copie de pe CI, doar pentru premiile cu o valoare mai mare de 600 lei, exclusiv în scopul declarării și reținerii la sursă a impozitului pe venitul din premii în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare).

Pentu scopul de la art 1.6. pct. 3:

Date: Nume și prenume, Data nașterii, Sex, Număr de telefon, Adresa de email, Adresa de domiciliu, preferințe: Marca și varianta de produs preferat, obiceiuri și, opțional, marca și varianta de produs ocazională (alta decât cea preferată, respectiv cea pe care o consumă ocazional). Suplimentar fata de Datele descrise mai sus, vor fi obținute și alte informații, precum: codurile de participare, conținutul Comenzilor plasate, premiile câștigate, unitatea comercială de unde s-a ridicat premiul câștigat, vor fi create profiluri ale consumatorilor luându-se în considerare: preferințele exprimate în cadrul participării la campaniile promoționale, frecvența de participare la campaniile promoționale și momentul participării

Pentru scopul de la art 1.6. pct. 4:

Date: Nume și prenume, Data nașterii, Sex, Număr de telefon, Adresa de email, Adresa de domiciliu/corespondență, preferințe: Marca și varianta de produs preferată și, opțional, Marca și varianta de produs ocazională (alta decât cea preferată, respectiv cea pe care o consumă ocazional), vor fi create profiluri ale consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice luându-se în considerare și preferințele exprimate în cadrul participării la campaniile promoționale, frecvența de participare la campaniile promoționale și momentul participării.

Pentru scopul de la art. 1.6. pct. 5:

Date: Nume și prenume, Data nașterii, Sex, locul nașterii, Adresa de domiciliu, IP, Data, Date din copia actului /cărții de identitate. Suplimentar se vor prelucra și Data accesării, IP-ul cu care s-a realizat conectarea la website precum și toate informațiile tehnice de compatibilitate care se transferă între browser-ul folosit de utilizator și server-ul Ploom.

 

E. Destinatarii sau categoriile de destinatari

1.9. JTI prelucrează Datele furnizate de dvs. și le va dezvălui exclusiv următoarelor categorii de destinatari:

 1. Angajați proprii JTI sau angajați din grupul de societăți JTI implicați în realizarea scopurilor pentru care se prelucrează Datele.

 2. Împuterniciți:

 a.  Pentru scopurile de la art. 1.5.7. pct. 1, 2 și 3: 3nyble Technologies  SRL, Webtailors SRL, Mercury360 Communications SRL, TRADE ACTIVATION GROUP SRL, ARM CLOUD LTD , S.C. COMDATA GLOBAL S.R.L., angajați ai societăților din grupul de societăți JTI. 

Pentru procesul de trimitere de comunicări comerciale prin email și telefon conform art. 1.5.7. pct. 3, 3nyble Technologies SRL va folosi soluții de transmitere automatizata a mesajelor comerciale în funcție de profilul consumatorului, frecvența de participare la campaniile promoționale și activitatea desfășurată de consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice pe site-ul www.ploom.ro sau website-ul dedicat campaniei promoționale sau cu ocazia activităților promoționale derulate de Brand Ambasadoare/Ambasadori. Acestea vor fi operate exclusiv de 3nyble Technologies și vor avea acces limitat la următoarele Date: prenume, număr de telefon și adresa de email ale consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice care au fost de acord sa primească din partea JTI comunicări comerciale prin email și /sau telefon. La  aplicații ar putea avea acces din Irlanda, exclusiv din punct de vedere tehnic, angajați din grupul de societăți JTI sau angajați ai unor terți (furnizor al grupului de societăți JTI - Adobe Systems Software Ireland Ltd/  Marketo EMEA Ltd.- un sub - împuternicit al 3nyble Technologies SRL). Aplicațiile și Datele accesate sunt stocate pe servere din Irlanda.

În mod excepțional, pentru scopul Participarea la campaniile promoționale derulate de JTI pentru produsele din portofoliul sau, anumite Date ale câștigătorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice pot fi prelucrate și de către societatile: Lion Communication Services SRL, FCB Bucharest SRL, Red Agency SRL  în vederea anunțării publice pe website-urile dedicate campaniilor promoționale a câștigurilor și câștigătorilor și / sau a acordării premiilor câștigate.

b. pentru scopul de la art 1.5.7. pct. 4: 3nyble Technologies, Mappers Consult SRL, Ipsos Research SRL.  De asemenea, aceste date se vor putea transfera și către alte societăți terțe furnizoare de servicii de cercetare de piață angajate de grupul de societăți JTI având la baza interesul legitim al JTI / și al grupului JTI de a efectua cercetări / studii de piață cu privire la produsele din portofoliul JTI care le permite să ia cele mai potrivite decizii și să își stabilească strategia cu privire la comercializarea și promovarea produselor din portofoliul propriu pe baza informațiilor și feedback-ului primit de la consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice.

c. Pentru scopul de la art. 1.5.7. pct. 5: 3nyble Technologies SRL, și Webtailors SRL sau angajati ai grupului de societati JTI (inclusiv ai furnizorului global al acestuia: Arm Cloud Services Ltd.). 

3. Autorități: în vederea executării obligațiilor și drepturilor ce îi revin JTI / le revin autorităților, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

4. Alți operatori / împuterniciți / sub-împuterniciți - societăți din grupul JTI sau terți furnizori de servicii globale ai grupului de societăți JTI (Adobe Systems Software Ireland Ltd., Arm Cloud Services Ltd, împuterniciți ai acestora sau subîmputerniciți) sau terți furnizori ai JTI Romania sau ai împuterniciților acestuia (de ex. de servicii de curierat, pentru livrarea premiilor către câștigătorii consumatori adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice; de auditare și verificare a serviciilor prestate de împuterniciți, de auditare a serviciilor angajate de JTI, de testare și respectare a măsurilor de securitate a PRELUCRĂRII Datelor, organizatori de evenimente pentru prelucrarea invitațiilor oferite ca premii etc.).

Datele dvs. sunt stocate pe servere din Uniunea Europeana / Spatiul Economic European și Statele Unite ale Americii. 

Pentru stocarea datelor, JTI va folosi o soluție locala și una globala de stocare și management a Datelor, prima pusa la dispoziția JTI de 3nyble Technologies SRL și cea de-a doua pusă la dispoziție de JTI SA (societate din grupul de societăți JTI) dezvoltată și găzduită de societatea Arm Cloud Services Ltd. Soluția locală va fi găzduită pe servere din Romania, cea globala pe servere din Germania. Ambele soluții vor fi operate de împuternicitul JTI din Romania: 3nyble Technologies SRL. La soluția globală și la Date va putea avea acces din Germania exclusiv din punct de vedere tehnic, societatea care o administrează – Arm Cloud Services Ltd.

 

F. Drepturile persoanelor vizate

1.10. În conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, consumatorilor adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice participanți la campaniile promoționale pentru produsele din portofoliul JTI sau care sunt parte într-un contract la distanță/și-au creat Cont pe site-ul www.ploom.ro, le sunt garantate anumite drepturi expres prevăzute de legislația aplicabilă datelor cu caracter personal. Unele drepturi nu sunt absolute, fiind supuse unor excepții sau limitări. Informații suplimentare cu privire la drepturile persoanelor vizate se pot obține și la Autoritatea Naționala de Supraveghere a PRELUCRĂRII Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, tel: 03180559211/0318059212 sau pe website-ul acesteia: www.dataprotection.ro.

1. 11. Datele vor fi furnizate în mod gratuit. Înainte de trimite câtre JTI o cerere, consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice solicitant va trebui să analizeze cu atenție conținutul cererii. JTI va răspunde cât de curând posibil. Termenul de răspuns este o lună de la data primirii cererii, dacă solicitarea nu necesită o prelungire a termenului, caz în care JTI va informa în mod corespunzător solicitantul consumator adult existent de produse din tutun și țigarete electronice.

1.12. Dacă un consumator adult existent de produse din tutun și țigarete electronice refuză să prezinte documentele și informațiile solicitate de JTI sau de împuterniciții acestuia, JTI nu va putea lua în considerare cererea respectivă.

1.13. Dreptul de acces   

Dreptul de a obține o confirmare din partea JTI cu privire la prelucrarea Datelor care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la Datele respective și la următoarele informații privind prelucrarea Datelor: scop, categorii de Date, destinatari, perioada de stocare/PĂSTRARE, drepturi, existența unui proces decizional automatizat și crearea de profiluri.

Pentru mai multe informații legate de prelucrarea Datelor, indiferent de mijlocul de participare la campaniile promoționale ale JTI, de crearea de Cont sau achiziția de produse (prin site-ul www.ploom.ro sau prin intermediul Brand Ambasadoarelor/Ambasadorilor) consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice ne poate scrie la adresa [email protected] sau poate sa contacteze Asistență Ploom  prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică. Fiecare consumator adult existent de produse din tutun și țigarete electronice care iși creează cont pe site-ul Ploom sau se înregistrează pe site-urile campaniilor promoționale ale JTI, are acces la Datele colectate pentru participare și preferințele sale de comunicare (marketing și cercetare/studii de piață) în Site-ul www.ploom.ro în secțiunea “Cont ul meu”.

Se pot solicita copii ale înregistrărilor pe suport hârtie și electronic despre Datele pe care JTI le prelucrează. Pentru a soluționa cererea primita, JTI poate solicita o dovadă a identității consumatorului adult existent de produse din tutun sau țigarete electronice sau a unor Date și informații suplimentare pentru a putea identifica Datele solicitate.

JTI nu va furniza decât Datele care privesc consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice solicitant, nu și ale altor persoane. Consumatorul adult existent de țigarete electronice va trebui sa precizeze exact în cererea de acces datele pe care le solicită, iar în cazul în care nu rezultă în mod clar care sunt Datele, JTI poate reveni și solicita noi date pentru clarificarea cererii.

1.14. Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de a primi Datele furnizate (nu și alte date) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.

Pentru exercitarea acestui drept, orice consumator adult existent de produse din tutun și țigarete electronice poate să solicite Datele pe care JTI le-a colectat, indiferent de mijlocul de participare la campaniile promoționale ale JTI (pe site-ul www.ploom.ro sau prin intermediul Brand Ambasadoarelor / Ambasadorilor / Coaches) scriind la adresa [email protected] sau contactând Asistență prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică, și urmând instrucțiunile primite.

1.15. Dreptul la opoziție

 Dreptul de a se opune PRELUCRĂRII Datelor, creării profilurilor sau unui proces automatizat de decizie, cu excepția cazurilor când prelucrarea Datelor servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al JTI.

Atunci când prelucrarea Datelor se efectuează pentru transmiterea de comunicări comerciale / efectuarea de studii de piață, consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice are dreptul de a se opune PRELUCRĂRII în orice moment.

Orice consumator adult existent de produse din tutun și țigarete electronice înregistrat în baza de date a JTI poate să își modifice acordul pentru transmiterea de comunicări comerciale și efectuarea de cercetare / studii de piață prin una din următoarele metode:

 • Daca are Cont creat pe site-ul www.ploom.ro, accesând din meniul “Informații cont”, secțiunea “Preferințe de comunicare”;
 • Accesand link-ul de “Dezabonare/ retragere consimțământ” din SMS-ul primit;
 • Accesand link-ul de “Dezabonare/retragere consimțământ” din emailul primit;
 • Trimitand un email pe adresa [email protected] sau contactând Asistență Ploom prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numarul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică. și urmând instrucțiunile primite.

1.16. Dreptul la rectificare

Dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor inexacte. Rectificarea va fi comunicată de JTI fiecărui împuternicit căruia i-au fost transmise datele.

Rectificarea datelor poate fi efectuata de către consumatorul adult existent de produs din tutun sau țigarete electronice participant la campaniile promoționale pentru produse din portofoliul JTI sau care și-a creat Cont pe Site-ul www.ploom.ro:

 • contactând Asistență Ploom prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică., caz în care pentru a ne asigura ca solicitantul este chiar deținătorul Datelor, acesta ne va pune la dispoziție documentele și informațiile solicitate și va urma instrucțiunile primite.
 • în cazul în care și-a creat cont pe site-ul www.ploom.ro, editând/modificând următoarele Date (cu excepția numărului de telefon și a adresei de e-mail): nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, acordurile din secțiunea “Preferințe de comunicare”.

1.17. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Dreptul de a solicita ștergerea Datelor, fara întârzieri nejustificate.  JTI are obligația de a le șterge în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
 • Consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice se opune PRELUCRĂRII și nu există interese legitime care să prevaleze;
 • Datele au fost prelucrate ilegal;
 • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • Datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Orice consumator adult existent de produs din tutun și țigarete electronice indiferent de mijlocul de participare la campaniile promoționale ale JTI (pe site-ul www.ploom.ro sau prin intermediul Brand Ambasadoarelor / Ambasadorilor / Coaches) sau cum și-a creat Cont poate să ceară ștergerea datelor cu caracter personal urmând una din metodele de mai jos:

 • Trimițând un email la adresa [email protected] și urmând instrucțiunile primite;
 • Contactând Asistență Ploom prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică și urmând instrucțiunile primite.

 1.18. Dreptul la restricționarea PRELUCRĂRII

Dreptul de a obține restricționarea PRELUCRĂRII în una din situațiile:

 • Consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice contestă exactitatea Datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, iar consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 • JTI nu mai are nevoie de Date în scopul PRELUCRĂRII, dar consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice s-a opus PRELUCRĂRII pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale JTI prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru mai multe informații legate de restricționarea PRELUCRĂRII Datelor de către JTI, consumatorul adult existent de produse din tutun și țigarete electronice poate scrie la adresa [email protected] sau poate sa contacteze Asistență Ploom prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică.

1.19. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a PRELUCRĂRII Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, tel: 03180559211/0318059212. Mai multe detalii găsiți pe website-ului acesteia: www.dataprotection.ro.

Dacă în urma verificărilor efectuate de JTI sau de împuterniciții acestuia se constată că un consumator adult existent de produse din tutun și țigarete electronice a declarat date false/incorecte/care nu îi aparțin sau și-a creat mai multe conturi pe website-urile JTI, JTI va bloca toate conturile consumatorului adult existent de produse din tutun și țigarete electronice în site-ul www.ploom.ro.

JTI folosește Datele pentru crearea de profiluri în funcție de preferințele de consum, împreună cu informațiile colectate despre preferințele altor consumatori, frecvența de participare în cadrul campaniilor promoționale, preferințele, momentul participării consumatorului adult existent de produse din tutun și țigarete electronice la o campanie promoțională și folosește mijloace automate de transmitere a comunicărilor comerciale prin email și telefon către consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice. JTI nu utilizează un proces decizional individual automat inclusiv prin crearea de profiluri în sensul prevăzut la art. 22 alineatele 1 și 4 din GDPR, în sensul că nu își bazează deciziile exclusiv pe prelucrarea automata a Datelor într-o manieră care să producă efecte juridice cu privire la consumatorii adulți existenți de produse din tutun și țigarete electronice sau care să îi afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

G. Securitatea datelor. măsurile tehnice și organizatorice

1.20. JTI aplică și solicită împuterniciților săi să aplice măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării protecției și securității Datelor, conform articolului 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (inclusiv a Măsurilor tehnice și organizatorice implementate în grupul de societăți JTI). JTI poate să modifice/schimbe aceste Măsuri la diverse intervale de timp în funcție de progresul tehnologic. Acest lucru înseamnă că măsurile vor fi înlocuite cu alte Măsuri care servesc același scop și sunt dezvoltate să asigure protecție împotriva riscurilor, atacurilor și incidentelor potențiale. Mai multe detalii cu privire la Securitatea Datelor. Măsurile tehnice și organizatorice implementate de JTI se pot obține scriind pe adresa [email protected] sau sunând la Asistență Ploom prin transmiterea unui e-mail la adresa Asistență@www.ploom.ro, ori al LiveChat-ului de pe site-ul www.ploom.ro sau prin apelarea serviciului Infoline, la numărul de telefon 0800 008 811  , în intervalul 08:00 – 22:00 de luni până vineri sau între 10:00 – 18:00 de sâmbătă până duminică.

Pentru a accesa site-ul nostru și pentru a afla mai multe informații despre Ploom, este necesar să fii adult, consumator existent de produse din tutun și/sau țigarete electronice, rezident în România. Te informăm că produsul Ploom nu e lipsit de riscuri și cauzează dependență.

Te rugăm să confirmi că ai peste 18 ani și ești consumator existent de produse din tutun și/sau țigarete electronice

Confirmă